• Изборно собрание на АСК, 2019 
    Изборното собрание се одржа на 17 Мај 2019 година, каде според Статутот на АСК, раководството презентираше извештај од постигнатите цели и резултати во 2те години на водење на АСК. Следна активност на собранието вклучуваше предлагање на новите кандидати како и гласање од страна на сите активни членови на АСК.
    На ова собрание, за раководство на АСК во следните 2 години, беа изгласани Ивана Дојчиновска Стојановиќ како претседател на АСК и Гордана Стефковска Вељановска како претседател на Собрание.


  • Учество на европската конференција за GCDF кариерни советници 2018 во Букурешт, Романијa

  • Април 2013,  Тркалезна маса на Humanopolis ASK на тема важноста на кариерното советување за поедниците, организациите и општеството.